Ordinul de Malta

Serviciul de Ajutor Maltez în România este una dintre organizaţiile umanitare ale Ordinului Suveran, Militar şi Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul de Ierusalim, de Rodos şi de Malta, contribuind la transmiterea unei tradiţii de aproape zece secole în ajutorarea nevoiaşilor şi protejarea bolnavilor.

Aproape 1.000 de ani de istorie,
1.000 de ani în serviciul umanităţii

În zorii Evului Mediu, în jurul anului 1048, califul Egiptului a acordat permisiunea unor comercianţi din vechea republică Amalfi să construiască la Ierusalim o mănăstire, o biserică şi un spital pentru a îngriji pelerinii care veneau în Ţara Sfântă. Sub îndrumarea Sf. Gérard a luat astfel naştere ordinul Sf. Ioan de Ierusalim, comunitatea monastică ce gestiona spitalul pentru pelerini, indiferent de rasa ori religia acestora.

Cavalerii, membri ai Ordinului, erau călugări care depuseseră voturile de sărăcie, castitate şi ascultare. Obligaţi să îşi asume şi funcţia de protecţie a pelerinilor şi a celor bolnavi precum şi a teritoriilor pe care cruciaţii le cuceriseră, aceştia au adăugat misiunii lor ospitaliere pe aceea de apărători ai credinţei. Au devenit ordin militar, dobândind inclusiv un teritoriu şi funcţionând ca un Stat. Aşa au fost puse bazele Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta a cărui misiune este sintetizată de deviza Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor).

Fidel istoriei sale legendare, Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta este un ordin religios, de natură tradiţional nobilă, militar-cavalerească. Cuprinde 13.500 de cavaleri şi dame, răspândiţi în peste 120 de ţări din lume.

Organizaţiile sale urmăresc aceeaşi misiune, de a-i ajuta pe cei săraci şi pe cei în nevoie. Astfel, prin programele lor umanitare ajută copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, îngrijesc bolnavi şi intervin în caz de dezastre naturale.

Subiect de drept internațional și ordin religios laic al Bisericii Catolice, Ordinul Suveran de Malta are în prezent relații bilaterale diplomatice cu peste 100 de state și Uniunea Europeană, precum și statutul de observator permanent în cadrul Națiunilor Unite. Ordinul este neutru, imparțial și apolitic.

Ordinul de Malta funcționează prin intermediul a 12 Priorate, 47 de Asociații naționale, 133 Misiuni diplomatice, 1 Agenție de ajutor la nivel mondial și 33 de Corpuri naționale de ajutor, precum și numeroase spitale, centre medicale și fundații specializate. 

Acesta nu urmărește niciun scop economic sau politic și nu depinde de niciun alt stat sau guvern.

Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta în România

Primele relaţii ale Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta cu poporul român datează din secolul al XIII-lea, când prin intermediul Diplomei Cavalerilor Ioaniţi, regele Ungariei Bela al IV-lea îi invită pe aceştia să se stabilească în Banat. Se consideră că primul spital din România a fost fondat de Cavalerii Ioaniţi la Oradea, înainte de aşezământul spitalicesc de la Sibiu a cărui înfiinţare este atestată la 1292.

În decembrie 1932 au fost stabilite relaţiile diplomatice, la nivel de legaţie, între România şi Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. Relaţiile au încetat în 1948, fără a fi fost denunţate de vreuna din părţi. În 1960 a fost înfiinţată „Uniunea membrilor şi a celor decoraţi cu Meritul Ordinului Suveran de Malta”. Redenumită în 1962 “Asociaţia Română a Membrilor Ordinului Suveran Militar de Malta”, aceasta a funcţionat în exil pe toată durata regimului totalitar.

La 24 mai 1991 au fost reluate relaţiile diplomatice dintre România şi Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta. Începând din 1991, Ordinul a înfăptuit o serie de proiecte în România: dotarea şi aprovizionarea cu medicamente a spitalelor, efectuarea unor stagii de specializare pentru medici şi cadre medii din România la Şcoala de ambulanţieri de la Paris, gestionarea unor puncte sanitare, acordarea de asistenţă bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi s.a.

În domeniul medical şi social a fost semnat cu statul român un “Acord de cooperare pentru asistenţă umanitară” (2002). Prevederile Acordului se aplică prin intermediul unităţilor teritoriale ale Serviciului de Ajutor Maltez din România (de exemplu sprijinirea populaţiei afectate de calamităţi naturale din România).

Ordinul întreprinde şi activităţi spirituale, cum este pelerinajul anual al Ordinului organizat la Lourdes, un punct de întâlnire spirituală a cavalerilor de Malta din întreaga lume. Cavalerii de Malta sunt însoţitori ai persoanelor cu deficienţe, în beneficiul cărora este organizat întreg evenimentul.

Cele 8 colţuri ale crucii malteze reprezintă cele 8 fericiri pe care ni le-a lăsat moştenire Isus, un program de viaţă pentru deschiderea spre valorile adevărate, luminând faptele şi atitudinile caracteristice vieţii creştine.

“Fericiţi cei săraci în spirit, căci a lor este Împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.
Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.
Fericiţi cei înfometaţi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă.
Fericiţi cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, căci ei fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este Împărăţia cerurilor.”

(Mt 5,3-12)

ro_RORomână